6 ขั้นตอนการตกแต่งร้าน ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

6 ขั้นตอนการตกแต่งร้าน ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

ธุรกิจรับซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างกว้าง และจัดร้านได้ง่าย ไม่ต้องเน้นให้ร้านดูสวยหรูหรา แต่เน้นให้ชัดเจนว่าร้านเราทำอะไร ซ่อมอะไร ใช้ป้ายเป็นตัวเรียกลูกค้า

1.การตกแต่งร้าน สำหรับธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น ร้านควรมีลักษณะ โล่งกว้าง สะอาด ปราศจากมด น้ำ หรือ ตัวประหลาดต่างๆ เพราะจะทำให้เสียหายต่ออะไหล่ของคอมพิวเตอร์ได้

2.การทำป้ายร้านให้ชัดเจน โดดเด่น หลักๆเลย ควรเป็นป้ายไฟ เน้นคำว่า รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ง่ายต่อการ พบเห็นและจดจำ เพราะป้ายคือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเห็นว่า ร้านนี้ ทำอะไร

3.การตกแต่งร้าน สำหรับธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น ไม่ควรมองข้าม ดีไซน์การจัดร้าน เพราะ ยิ่งร้านสะอาดดูดี ดุค้าจะเชื่อมันว่าซ่อมที่นี้ รู้สึกปลอดภัย เหมือนอยู่ในศูนย์

4.ควรมีเค้าท์เตอร์ วางสินค้า ประเภทอะไหล่ DIY และจัดหาอุปกรณ์เสริมโนตบุค ประเภทสายชาร์จแบตเตอร์รี่โนตบุค หลากหลายยี่ห้อ เข้าไว้ การมตัวเลือกสินค้าเยอะๆสำหรับร้านซ่อม จะเป็นโอกาสที่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากกว่าเป็นแค่ร้านซ่อมเพยงอย่างเดียว

5.มีเก้าอี้ ให้ลูกค้านั่งรอ หน้าร้าน ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร สำหรับลูกค้าที่ต้องการรอ ซ่อมด่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ปริมาณของงาน ที่ลูกค้าให้ซ่อมด้วย ควรมีเก้าอี้ไว้รองรับลูกค้า ได้นั่งกันสบายๆ หรือถ้าจะให้ดีควรเพิ่มออฟฟชั่น ให้ดูทีวี ฟังเพลงรอ ขณะที่รอเครื่องซ่อม เป็นวิธีการผ่อนคลายลูกค้า ไม่ให้หงุดหงิดจากการคอยเครื่องซ่อม

6.บริการกาแฟ เครื่องดื่ม เป็นการลงทุนที่ได้ผลจริง ในร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ บางร้าน เพราะลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่า โดยเฉพาะร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งเปิด

Leave a Reply