5 ขั้นตอน เปิดร้าน ธุรกิจ ซ่อมคอมพิวเตอร์

5 ขั้นตอน เปิดร้าน ธุรกิจ ซ่อมคอมพิวเตอร์

1.ศึกษาข้อมูล งานซ่อม เก็บงาน ติดตาม ควรอาศัย ทฤษฎ การจำให้ดี เพราะส่วนใหญ่ การซ่อมเครื่อง ไม่ได้มีระบุไว้ในตำรา ต้องใช้วิธีการ ครูพักลักจำ ซึ่ง ยิ่งถ้าเป็นคนชอบเรียนรู้ ชอบอะไรใหม่ๆ คุณมาถูกทางแล้ว

2.กล้าตัดสินใจ และยอมรับกับผลพวงที่จะตามมา การทำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น ต้องอาศัยความสามารถ ประสบการณ์ และความกล้าตัดสินใจ รวมไปถึงการรับประกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

3.สำรวจทำเลที่ตั้ง ที่มีผู้คน เดินทางสะดวก สัญจรไปมาได้ง่าย จุดเด่นที่มองเห็นได้ชัด และสถานที่ที่มีการซื้อขาย คอมพิวเตอร์ หรือแหล่งศูนย์รวมไอที หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ

4.การคำนึงถึง ต้นทุน ค่าเช่าที่ รายได้ที่ควรได้รับต่อวัน เป้า หรือ ยอด กำหนดขึ้นในแต่ละเดือน การกำหนดเป้าหมาย จะต้องอยู่ในสภาวะตลาดที่เป็นจริง

5.เริ่มแรกควรมีที่ปรึกษา ด้านงานซ่อมเครื่อง และค่อยๆศึกษา เรียนรู้ และแก้ไขเอง เพราะนั่นคือ รายได้ ของการซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ยิ่งซ่อมได้มาก ยิ่งได้เปรียบมาก

6.กล้าเผชิญ กับตลาดที่มีการแข่งขันสูง ขั้นตอนการเปิดธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะมีเงินทุนที่จะสร้างร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีฝีมือที่ดี และสามารถสร้างลูกได้ในเวลาต่อมา ลำดับต่อไปคือ การวิเคราะห์ตลาด ว่าควรมีแผนไปได้ทิศทางใด เช่น หาก การซ่อม ยังไม่ได้ผลตอบรับที่มากพอสมควร ในระยะแรก อาจจะต้องกระตุ้นลูกค้าด้วยโปรโมชั่น คลินิกเชคเครื่องฟรี 7 วัน หรือ โปรโมชั่น ซ่อมครบ 10 ครั้ง รับไปเลย เซอร์วิส ไม่มีค่าใช้จ่าย 1 เดือนเต็ม แนวทางการจัดโปรโมชั่นของร้านซ่อมนั้น มีหัวข้อดึงดูดลูกค้าเยอะมาก ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ

Leave a Reply