เคล็ดลับ การกู้เงินธนาคารเพื่อเปิดธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับ การกู้เงินธนาคารเพื่อเปิดธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

การกู้เงินผ่านธนาคารนั้น เป็นวิธีที่ค่อนข้างยาก สเตปแรก ควรที่จะเป็นลูกจ้างไปก่อน และกู้เงินผ่านสินเชื่อธนาคาร แต่จะต้องมีรายได้รวมทั้งหมด 15,000 บาทขึ้นไป มีอายุงาน 6 เดือน และไม่เคยติดประวัติบูโล หรือ บัญชีแบงค์ชาติ แต่เราสามารถกู้ร่วมของธนาคารที่มีการเปิดให้กู้หลายคน และได้ผลประโยชน์ร่วมกัน จะกู้ได้ง่ายกว่า
ถ้าหากจะกู้เงินเพื่อทำธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ แนะนำให้กู้แบบ SMEs โดยมีเคล็ดลับดังนี้

1.รักษาเงินในระบบบัญชี หรือ สเตทเมนท์ให้คงที่ และสม่ำเสมอ มีเงินเข้า เงินออก ตรงกับเอกสารอ้างอิงของบริษัทที่เราทำงาน

2.ลงรายละเอียด แบบเป็นกลาง ขอแนะนำให้ลงรายละเอียดเป็น ไม่มีบุตรอุปการะ ไม่มี ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน ทริปนี้ใช้ได้ผลสำหรับคนที่กรอกแบบเป็นกลาง เพื่อความง่ายในการพิจารณาสินเชื่อ

3.เงินกู้ในการทำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ควรจะเผื่อไว้ในระยะแรกด้วย เพราะช่วงแรกธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ อาจจะยังไม่บูมมากเท่าไหร่ควร มีทุนสำรองไว้

การกู้เงินเพื่อประกอบธุรกิจผ่านธนาคารนั้น ธนาคารจะใช้หลักฐานคือ บัตรประชาชน หนังสือ รับรองเงินเดือน สมุดบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัท หรือถ้าเป็นในกรณีเจ้าของกิจการ จะมีเพิ่มเติมในส่วนของรายจ่าย รายรับ ในแต่ละเดือน ประกอบเอกสารอ้างอิง ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์ โดยระยะการอนุมัติสินเชื่อ จะอยู่ในระยะเวลา 15-20 วัน ตามหลักของธนาคาร ซึ่งการกรอกรายละเอียดถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการขอวงเงินกู้ ทางธนาคารจะพิจารณาจาก รายได้จริงที่ได้รับ ฐานเงินเดือน และค่าใช้จ่าย ของผู้กู้เป็นหลัก

Leave a Reply