เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้าที่มาซ่อมคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้าที่มาซ่อมคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้าที่มารับบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหลากหลายวิธีมากๆ ส่วนใหญ่จะมีวิธีที่คล้ายกัน คือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ได้ ใส่ใจลูกค้า เสมือนมิตร

เคล็ดลับการพิชิตใจลูกค้า มีหลายข้อ ดังนี้
1.การรักษาระดับความพึงพอใจ โดยจัดทำแบบสอบถามขึ้นมาเป็นรูปธรรม โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จะชี้ให้เห็นว่า ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ความสำคัญกับลูกค้า เพราะแบบสอบถามจะชี้ให้เห็นอีกอย่างนึงคือ ความตั้งใจ การรักษาลูกค้าให้มีความพึงพอใจ ในธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

2.การเข้าถึงหัวใจของลูกค้า คือการอธิบายในแบบของเรา ถึงแม้ว่าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จะสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เยอะ แต่ไม่ได้หมายความว่า ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์จะสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้หมดทุกเคส การเข้าใจถึงลูกค้า คือ หัวใจของการทำงาน บริการ ต้องใช้วิธีการอธิบายแบบการประนีประนอม

3.จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าเก่า หรือ ลูกค้าใหม่ท่กำลังหาซื้อบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดโปรโมชั่น เพื่อพิชิตใจลูกค้า นับว่าเป็นวิธีที่ได้ผล และเห็นผลดีที่สุด เช่น ซ่อมครบ 10 ครั้ง บริการเชคเครื่องฟรี 1 ครั้ง หรือ ซ่อมไม่ได้ ไม่คิดเงิน

4. สอบถามอาการเครื่อง หลังจากการซื้อบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จะคล้ายๆกับแบบสำรวจความพึงพอใจ แต่วิธีนี้จะใช้วิธีการโทร เปรียบเสมือนรักษาฐานลูกค้าเก่า แนะนำวิธีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดี ผ่านทางโทรศัพท์ จริงๆแล้ววิธีนี้นอกจากได้ผลทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เทคแคร์หลังการขาย และได้รับความไว้วางใจ นั้น ยังได้ผลด้านการได้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางที่จะได้อธิบาย ว่าร้านเราตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง จำหน่ายสินค้าอะไรเพิ่มเติมบ้าง เป็นวิธีการขายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัว

Leave a Reply