ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของ ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ของ ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อันมาเกิดมาจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ที่ก่อให้เกิดกระบวนการซ่อม หรือ แก้ไข ให้ใช้งานได้เหมือนเดิมปกติ เปรียบเสมือนร่างกายคนเรา ที่ป่วยบ้าง ต้องไปเจอหมอ และทำการรักษา ให้ร่างกายปกติ คอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน

1.เครื่องใหม่ที่เป็น DOS ยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการใส่โปรแกรม หรือ ซอร์ฟแวร์ ให้สมบูรณ์ จึงจะใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์ หนึ่ง เครื่องได้ เปรียบได้ว่า ตามร้านคอมพิวเตอร์ ที่เราซื้อมานั้น ร้านขายส่วนใหญ่ ขายเฉพาะเครื่อง หรือถ้ามีการลงซอร์ฟแวร์ให้ใช้งานได้ ก็ส่งเข้าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ อีกทอดหนึ่ง นี่คือ จุดเริ่มต้นของรายได้ระยะยาวในภายหลัง

2.ความต้องการของผู้บริโภค ในด้านการใช้งาน ซอร์ฟ แวร์ ความต้องการในการใช้โปรแกรมต่างๆนั้น นับว่าเป็นความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุด ลงทุนน้อย แต่ใช้วิธีการลงที่สมบูรณ์ ใช้งานตามจุดประสงค์ของลูกค้าได้ ได้กำไรเน้นๆ

3.ความเสื่อมสภาพของฮาร์ดแวร์ มนุษย์เรายังป่วยได้ ก็ต้องเข้ารับการรักษา ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เช่นกัน เครื่องยิ่งเก่ายิ่งวิ่งช้า อัพแรม สักหน่อย ให้ไวขึ้น นี่คือ อีกช่องทางสำหรับการขายอะไหล่ ฮาร์ดแวร์ สามารถอัพราคาและค่าแรงได้ดี สำหรับลูกค้าที่มีการเปลี่ยนอะไหล่

4.การใช้งานที่เกิดความผิดพลาดจากตัวลูกค้า แม้ว่าเราระวังแค่ไหน ใช้งานให้ถูกต้องที่สุด เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็เสี่ยงต่อสิ่งต่างๆอยู่ดี โดยเฉพาะ ไวรัส ที่คนทุกๆคนต้องประสบพบเจอจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ การวางยาทางอินเตอร์เนต เหมือนหลุมดำที่คุณก้าวพลาดลงไปอย่างง่าย จนต้องถึงมือร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ช่วยแก้ไข

Leave a Reply